मूलद्रव्ये संयुगे आणि मिश्रणे स्वाध्याय

muldrvye sanyuge aani mishrne swadhyay iytta satvi samany vidnyan || मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे स्वाध्याय इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान ||