माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे स्वाध्याय

mazya deshavar maze prem aahe swadhyay iytta aathavi marathi || माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे स्वाध्याय इयत्ता आठवी मराठी ||